Aagot


Tremasteret SkonnertTremastet Skonnert AAGOT af Nordby var bygget af Træ hos W. Schinnid i Soon, Norge, 1890. Den indkøbtes til Fanø fra England 28. Maj 1901 af et Aktieselskab i Nordby ved A. P. Clausen m. fi. og førtes af Kaptajn P. M. Nørby.


Skibet afgik paa sin første Rejse under dansk Flag fra Hamburg den 6. August 1901 til Santos, hvortil det ankom 9. Oktober. Aagot var hovedsagelig i Farten paa Brasilien og Europa, men udførte ogsaa en Rejse fra Rio de Janeiro til Cape Town i 1904. Allerede i Sommeren 1905 afhændedes Aagot igen og solgtes til Portugal for 23.140 Kn