Afma


Skonnertbrig, 199 tons br.

blue

Afma blev bygget af eg hos skibsbygmester Jørgen Ring Andersen i Svendborg i 1885. Skonnertbriggen AFMA var som de fleste Fanøskibe at Træ forkobret og tilhørte Rederiet Afma, hvis korresponderende Reder var N. II. Svarrer, Nordby. Det var et af datidens typiske Redeflaktieselskaber, hvor Aktierne var fordelt paa følgende:


P. Sv. Ankersen, Nordby. Skibsbygm. J. Ring Andersen, Svendborg. Gaard-mand Jens Jensen, Fanø. Gaardmand N. J. Lauridsen, Fanø. Aftægtsmand Jens L. Jensen, Fanø. Lærer Amorsen, Fanø. Peder Svarrer Ankersen, Fanø. Søren Ankersen, Fanø. Skibsførcr II. J. Mathiesen, Fanø. Anders M. Lauridsen, Fanø. II. P. Svarrer, København. Kaptajn P. Cl. Svarrer, Fanø. Skibsreder H. M. Clausen, Fanø. Købmand N. H. Kallesen, Fanø. Kaptajn Math. N. Mathiesen, Fanø. Kaptajn Math. M. Nørby, Fanø. Skibsreder M. M. Andersen, Fanø. Skibsreder Wuh. Ankersen, Fanø. Kaptajn M. N. Thing, Fanø. Kaptajn P. J. Svendsen, Fanø. Skibsreder Johs. 5. Abrahamsen, Fanø. Kaptajn P. N. Winther, Fanø. A. M. Clausens Enke, Fanø Kaptajn P. Paulsen, Fanø. Kaptajn H. N. Ankersen Fanø. N. H. Svarrer, Fanø. Ane Jørgiane Thomsen, Fanø. Hcinr. Wolilstadt, Altona. II. Rumeyer, Altona. F. Sieben, Hamburg. J. C. M. Schaefer, Altona. J. C. E. Baren, Altona. C. F. Kleyen, Altona. Earth P. Stfllcken, Altona. H. Issac & Co., Altona. F. W. Ahrens Enke, St. Pauli, P. Clausen, St. Pauli, Sehultre & Groth, St. Pauli, J. Messdorif, St. Pauli. R. Sallig, St. Pauli. A. Meynhofer, St. Pauli. A. K. Schmidt & Co., Altona. J. G. Heutsdul, Altona. P. Sv. Ankersen, Fanø.
Afma's Byggepris var 55.000 Kr., og Skibet førtes at Kaptajn P. 5. Ankersen.


I Juni Maaned 1885 lastedes Kul i Cardiff til Rio Grande do Sul, og herefter foretog Afma en Kystrejse paa Brasilien fra Maeau tilbage til Rio Grande do Sul med en Last bestående at Salt, Bomuld og Halm. Efter Udlosningen indtoges en Last tørrede Huder bestemt til Boston, Massaehusetts. Derpaa kom Afma ud paa det rigtig lange Stræk med Stykgods fra Boston til Dunedin, New Zealand.


Denne Rejse rundt Kap Horn gik godt, og Skibet foretog derefter nogle Rejser mellem Bluff Harbour og Lyttieton, Helmsville, Kaipara og Dunedin med Tømmer. Da disse Rejser var tilendebragt, indtog Skibet en Last Havre i Sække i Bluff Harbour til Port Adelaide i Australien, og i Marts 1887 lastedes Mel i Port Adelaide til Port Natal i Sydøstafrika, hvorpaa Skibet afsejlede til Celebes for at laste Kopra til Lissabon. Ordren kom til at lyde paa Nantes og Bordeaux.


Skibets Part herefter var hovedsagelig paa østkysten af Sydamerika og Vestindien, indtil det solgtes i 1898 til Frankrig for 19.000 Rmk. Det omdøbtes til Hirondelle og hørte hjemme i Bordeaux. I 1911 ophuggedes det.

 

 

Retur til:

Skibsfortegnelsen