Agnes


Sklonnertbrig, 312 tons br.

blue

Tremastet Skonnertbrig AGNES, der var paa 312 Tons br., byggedes af Staal i Tønning 1891 og kostede 69.777 Kr. Skibet tilhørte først en Reder i Varde, men solgtes i Marts 1895 til et Reden i Sønderho med N. H. Brinch som Reder.

Agnes, der hovedsagelig gik i Farten paa Østkysten af Sydamerika, Mexico og Vestindien, var i Slutningen af Februar 1897 afsejlet fra Hamburg til Maracaibo med Stykgods, da Skibet i Kanalen mødte daarligt Vejr. Den 3, Marts Kl. ca. i Nat, medens det lænsede for Undermærssejl i en orkanagtig nordug Storm og befandt sig ud for Eddystone t~yrtaarn, tog Agnes en svær Sø over, og Styririand L. J. Nielsen, der var hjemmehørende i Nordby, samt en Letmatros fra Køge skylledes over Bord. I den haarde Storm og det voldsomme Hav var det umuligt at redde de to overbordfaldne, som begge druknede.

I September 1899 lastede Skibet Jerubaneskinner i Antwerpen og afsejlede den 14. September med ialt 400 Tons til Para og Braaanza i Brasilien. Den 20. November ankom Agnes til Para, men blev straks dirigeret til Braganza, hvor Ladningen skulde losses. Ankommet dertil den 5. December skulde Agnes forhale den 8. December paa Bragarizafloden, men herunder grundstødte Skibet og kæntrede med sin tunge Last i den stærke Strøm. Det lykkedes Besætningen, 8 Mand, at bjerge sig i Land i egen Baad, men Skibet, som ikke stod til at redde, blev kondemneret.

 

 

 

Retur til:

Skibsfortegnelsen Velkomstsiden