Agur


Skonnert, 314 tons br.

blue

Tremastet Skonnert AGUR, der maalte 314 Tons br., blev bygget at Søren Abrahamsen, Nordby, i 1886 til et Rederiaktieselskab ved 5. B. Hansen, Nordby, og førtes af Kaptajn H. A. Mathiasen.

I Marts 1889 laa Agur under Losning i Havnen ved Apia, Samoaøerne. Den 16. Marts under en tyfonagtig Storm kom Skibet i Drift og drev ind paa en Koralklippe, hvor det søndersloges. Det lykkedes den 9 Mand store Besætning at redde sig i Land i egen Band. Skibet var forsikret for 27.000 Kr., og som Vrag solgtes det for kun 400 Kr.

 

 

 

Retur til:

Skibsfortegnelsen Velkomstsiden