Amete


Skonnert, 307 tons br.

blue

Den 307 Tons tremastede Skonnertbrig AMETE leveredes i 1882 fra Skibsbygmester Søren Abrahamsens Værft i Nordby til et Redetiaktieselskab disponeret af P. N. Winther, Nordby. Den førtes at Kaptajn 5. A. Winther og senere af Kaptajn J. A. Nielsen.

Amete var en Langfarer. For Eksempel rapporteredes den afsejlet 18. April 1894 fra en lille Plads paa Sydøstkysten at Madagascar til Tamatave, hvorfra den fortsatte til Mauritius og Antanambe. 3. December ankom den til Sydney med Sukker fra Mauritius, og næste Ladning var Kopra fra Tahiti til Punta Delgada for Ordre. Lossehavnen blev Hamburg.

11897 var Amete ogsaa i Hamburg, hvorfra den afsejlede 22. April med en ladning Stykgods til Tahiti. Det blev en drøj Rejse med haardt Vejr, og 1. Juli maatte man søge Nød havn i Montevideo paa Grund at Lækager. Reparationerne tog en hel Maaned, og først den 29. December naacde man Tahiti. Efter en Mellemrejse til Valparaiso gik Turen atter tilbage til Europa med Kopra fra Marquesaøerne.

Amete solgtes i 1905 til Marstal og udførte derefter nogle Rejser pss Østkysten af Sydamerika, indtil den i 1908 afhændedes til Montevideo.

 

 

 

Retur til:

Skibsfortegnelsen Velkomstsiden