Casma


Jernbark, 675 tons br.


Casma var en god Sejler. Under Kaptajn Jørgensen løb den i 1897 fra Newcastle N. 5. W. til Valparaiso paa 37 Dage. Det var ganske vist ikke nogen Rekord, men dog godt under Gennemsnittet. Efter at have udlosset de australske Kul i Antofagasta lastedes Chilesalpeter i Caleta Buena. Afsejlingen fandt Sted 31. Oktober og Ankomsten til Lossehavnen, Savannah, 108 Dage senere. I 1898 sejlede Casma fra Port Elizabeth til Newcastle N. 5. W. paa 30 Dage, og i 1901 gjorde Barken en Rejse fra Newport, Mon., til Tamatave, Madagascar, paa 72 Dage. Fra Madagascar gik Turen til Noumea, Ne~'Caledonla, efter en Ladning Malm til Philadelphia. Paa denne Remaatte man søge Nødhavn i Auckland, New Zealand, efter et Haveri 12. December. Reperationen varede halvanden Maaned, og den resterende Del af Rejsen tog 128 dage.

Efter Udlosningen i Philadelphia kom Casma for ørste gang til dansk Havn, efter at den var kommet under dansk Flag. Rejsen, der gik til Køge, tog 45 dage.

Skibets sidste længere Rejse som dansk var fra Cuba til Falmouth for Ordre i Maj-Juni 1904. Sejltiden var 34 Dage, og Lossehavnen blev Le Havre, hvortil det ankom 3. Juli. I August samme Aar solgtes Casma til Rhos. Berg m.fl., Stavanger. Skibet forliste 24. Februar 1914 under en Paalandsstorm ved Casablanca.

Skibsreder P. N. Winther, Nordby, købte i 1890 den 675 Tons Jernbark CASMA, bygget af W. H. Potter, Liverpool, 1869. Den blev ført af Kaptajn 5. H. Sonnichsen og Kaptajn H. N. Jørgensen.