Dania


Jernbark 403
Tons Br.Jernbarken DANIA hed tidligere Gallowdan. Den maalte 403 Tons br. og var søsat i Glasgow 1867. I September 1890 indkøbtes Skibet til Fanø fra A. Rae, Liverpool. Købeprisen var 2725 Pund Sterling, og Rederiet var et Aktieselskab i Nordby ved Skibsreder P.N. Winthen. Dania førtes af Kaptajnerne C. W. Holm, H. M. Bech, N. G. Nielsen og P. M. Nørby.

Kaptajn Holm døde under Skibets Ophold i Falmouth i Begyndelsen af Maj 1892, og han afløstes af Kaptajn H. M. Bech. Fra Falmouth gik Dania til Hamburg, hvor den efter Losningen indtog Last til Port Elizabeth. Næste Rejse gik til Houtmann Abrolhos, en Rejse, som udførtes paa 34 Dage. Ved Houtmann Abrolhos indtoges Guanolast tilbage til Europa (Antwerpen).

Den 9. December 1898 afsejlede Skibet fra Cardiff til Pernambuco, men kom først til Søs fra Barry den 20. December. Det blev en Rejse med Besværligheder, med meget stormfuldt Vejr og svær Sø, hvorunder Skibet brækkede Roret og blev læk. Den 16. Januar prajedes man af Dampskibet Hispania, og Dania meddelte da, at den laa med brækket Ror og var læk, samt at Mandskabet var meget udmattet efter at have udstaaet svære Strabadser i det frygtelige Vejr. Hispania kunde imidlertid ikke hjælpe meget. Derimod forsøgte en anden Damper, Minto, at tage Barken paa Slæb. Den maatte opgive det. Imidlertid lykkedes det til sidst S/S Iron King at faa Dania under Bugsering, og 28. Januar 1899 indbragtes Skibet til Queenstown.

Her blev Dania repareret, indén Sejladsen kunde fortsættes. Herefter gik turen til Aruba, hvor der lastedes Fosfat til Hamburg. Efter 47 dage i søen befrandt skibet sig de 16. Maj 1900 i Nordsøen. Vinden v ar NNO med ustadig kuling. Om morgenen kl. 7.15 under en vending sprang Forgrejerne og ved samme uheld brækkede begge bramstænger, og Bram- og Røjlraa faldt ned på Overmærseraaen, tillige skørede Overmærssejl, og Fore-bramsejl gik totalt tabt (blæste bort), ligeledes brækkede begge Bramsalinger.

Kursen blev lagt om og da alt var nogenlunde af vejen lagdes Danica allter til vinden øst over og d. 19. maj ankom man til Hamburg. Efter udlosning i Hamburg kom skibet i tørdok og slæbtes siden til Altona for at faa skaderne repareret, saaledes fik man ny Mærsstang og nye Bramstænger samt fik nyt halvdæk, ligesom patentrorgrejerne blev udbedret.

Da det viste sig umuligt at opdrive lønnende udgaaende fragt fra Hamburg, blev det bestemt at sende skibet ud i ballast til Yucatan-kysten for at laste Logwood til Falmouth og efter 51 dages rejse ankom Dania den 29. august 1900. Efter at have indtaget ladningen i Cuye afsejledes den 27. september. 5 dage efter grundstødte skibet paa Colorado-revet paa Cuba's nordspids og blev til vrag. Den 10. oktober forlod mandskabet vraget som solgtes for 400 dollars.