Esmeralda


Jernbark 735 Tons Br.


Jernbarken ESMERALDA paa 735 Tons br., søsat i Liverpool 1866, havde tidligere tilhørt White Star Linen og været rigget som Fuldskib. Den indkøbtes i 1894 fra Liverpool til Nordby af et Rederiaktieselskab ved J. P. Clausen og blev ført af Kaptajnerne H. M. Madsen og P. H. Pedersen.

Den første Rejse under dansk Flag gik fra Liverpool 30. Juli 1894 til Santos og videre til Punta Arenas og andre Pladser i den californiske Havbugt. Fra 17. Januar til 22. Marts 1895 laa Skibet under Lastning paa forskellige Pladser paa Mexico-Kysten, herunder grundstødte det i Nærheden af Lapotal, men ved at føre Varpanker ud lykkedes det hurtigt at faa Skibet flotbragt igen. Den 5. April 1895 afsejledes fra Punta Arenas til Falmouth. Man mødte meget stormfuldt Vejr paa Hjemrejsen, hvilket forlængede Rejsen betydelig. Skørbugen hærgede Besætningen, Kaptajn Madsen, der var mest medtaget, døde efter længere Tids Sygdom den 19. August, og da Besætningen var meget udmattet af Sygdommen, besluttedes det at søge Nødhavn i Fayal paa Azorerne, som naaedes efter 144 Dages rejse den 29. August. I Fayal døde yderligere to Mand af Besætningen. Ført af 1. Styrmand Pedersen, der havde overtaget Kommandoen efter Kaptajn Madsens Død, fortsattes Rejsen til Hamburg via Falmouth. Esmeralda ankom til Hamburg 11. Oktober efter en Rejse, ialt havde varet 192 Dage.

Den eneste Gang, Skibet saas i danske Farvande, var i Slutningen 'i 1898. da det ankom til København 14. December paa Rejse fra Bismarch-Øerne via Batavin for Proviant og med Anløb af Punta Delgada paa Azorerne for Ordre. Skibet skulde videre til Kronstadt, paa Grund af svære Isforekomster søgte det ind til København, maatte ligge til Begyndelsen af Maj 1899, før Rejsen kunde fortsættes. Efter at have losset sin Last i den russiske Havn indtoges Trælast i Hernøsand-Distrikt til Melbourne.

I November 1905 kom Esmeralda til London fra Lobos Island med Guano. Derefter gik den til Hamburg, hvor den i Foraaret 1906 solgtes til Italien for 23.000 Rmk.

Nedenfor er aftrykt afregningen for skibets femte rejse fra Bombay i Indien til Melbourne i Australien.