Georg Schwalbe


Bark 543
Br.Georg Schwalbe hed tidligere Adele Lubker og byggedes i Rostock i 1883. Den var rigget som bark og træskroget var kobberforhudet. Den var på 543 Tons br. Skibet købtes i september 1895 af et rederiaktieselskab i Nordby ved N.H. Svarrer for 31.500 RMK. Senere afhændedes skibet til et rederi i Sønderho med S.A. Fischer som korresponderende reder. Føreren var kaptajn N.J.Pedersen.