Gladstone


Fuldskib 1226 Tons
Br.Fuldskibet GLADSTONE, ex Francisco Galderon, der målte 1226 Tons br., havde tidligere været Dampskib. Medens Skibet lå i London i Maj 1891, indkøbtes det fra Sydney af Rederiaktieselskabet ,,Gladstone", Nordby. Korresponderende Redere var P. N. Harbye og C. P. Holm, og det førtes af Kaptajn M. J. Christiansen.

I August 1893 ankom Skibet til New York fra St. Naxaire og indtog Last til Java. Man afsejlede den 2. Oktober, og 26. Januar 1894 ankom man til Anjer og blev beordret til Samarang for Losning. Derefter indtoges en Kopralast i Tjilatjap, og den 9. Maj afsejledes til Barcelona, en Rejse, der skulde blive noget bevæget. Efter at have udstået voldsomme Storme måtte man den 17. Juni på 320 47' sydlig Bredde og 44' østlig Længde dreje Skibet til og lægge Olie-poser ud, idet Styregrejerne var slået itu under Stormen.

Fra den 3. til 5. Juli blæste vestlige Storme med orkanagtige Byger. Store Undermærssejl blæste bort, og Skibet blev kastet om på Siden med Rånokkerne i Vandet. Den 6. Juli om Aftenen Kl. 7 skylledes Sejlmageren og en Matros over Bord fra Klyverbommen, medens de, dog uden Ordre fra Officerernes Side, forsøgte at fastgøre Klyveren. Begge de overbordfaldne forsvandt straks, og ethvert Redningsforsøg var umuligt på Grund af den store Fare, Skibet var udsat for i det frygtelige Vejr.

Den 7. Juli knustes Skylightet til Kahytten af en Styrtsø. For at rette Skibet op blev en Del af Ladningen kastet over Bord. Olieposerne havdes stadig ude, og fire Mand måtte stå ved Styretaljerne, idet Roret slog voldsomt. I den voldsomme Slingerage forskød Ladningen sig, og en Brådsø knuste Storbåden. Situationen var faretruende, og ved et afholdt Skibsråd besluttedes det at søge Nødhavn i Cape Town. Fra den 9. til 12. Juli havde man atter svære vestlige Storme, under hvilke flere Sejl blæste bort, og Donkeymaskin~ huset knustes. Den 18. Juli lykkedes det omsider at bjerge Skibet ind til Table Bay, hvor en større Overhaling forestod, inden Rejsen til Europa kunde fortsættes. Først den 11. September kunde man hive Ankrene hjem og sætte Kursen mod Europa. 30. November passeredes Gibraltar, men først den 18. December nåedes Barcelona.

De følgende År sejlede Gladstone dels i Salpeterfarten på Sydamerikas Vestkyst, dels på Australien med enkelte Afstikkere til Sydhavsøerne. F. Eks. var Skibet i Ny Caledonien i September / Oktober 1899, hvor der lastedes til Emden.

I Efteråret 1905 og Foråret 1906 udførte det to Kulrejser mellem Newcastle NSW og Callao og ankom sidste Gang til Callao 29. Maj 1906. Derfra gik man til Lobos-øerne for at laste Guano til Europa, og den 13. December 1906 ankom Skibet til Antwerpen.

1907 solgtes Gladstone for 2135 Pund Sterling til Skibsreder G. Mazelle, Genua, og omdøbtes til Antonio Marcelle. Fire År senere ophuggedes Skibet i Pronda, Italien.