Lenita


Bark 451 Tons
Br.Barken Lenita målte 451 tons og blev bygget i Sundsvall. Den løb af stablen d. 9. juni 1894 og blev senere ført af bl.a. kaptajn S.P.Clausen.

Saa gik Skibet til La Vela de Corvo for at laste Dividivi til Hamburg. Om Rejsen fra Coatzacoalcos til La Vela de Corvo fortæller Skibets Kaptajn i Brev til Rederen, dat. 8. Maj 1906.

Efter at have indtaget en Ladning Træ i Sundavall afsejledes den 1.4.Juli til Delagoa Bay. Skibet ankrede paa Københavns Red 26.-29.Juli, Skagen passeredes 31. Juli, og den 10. November var Lenita fremme i Delgoa Bay. Derefter fortsattes til Beira, Fort Harnelin, Delagoa Bay, Mioko paa Bismark-øerne, Samoa og Tonga-Tabu, og derfra gik Rejsen med Kopralast til Valparaiso. Fra Valparaiso sejlede Barken tilbage til Sainoa og Mioko og lastede til Liverpool, hvortil man ankom den 21. December 1.896 efter at have været borte fra Europa i ca 2¼ Aar.

I 1902 lastede Skibet Kaffe i Batavia og Padang til New York, hvortil man ankom 13. Februar 1903. Den sidste længere Rejse gik fra Gøteborg den 15. Oktober 1904 med Trælast til Punta Arenas i Magellanstrædet, Fragten var 625 Pund Sterling, og da der herefter ikke var nogen lønnende Fragt at opdrive, sejledes i Ballast til Montevideo og lastede i Conception til Hull. Næste Rejse gik til Østersøen for at laste Træ i Sundsvall tilbage til Hull. Herfra fik man en Ladning til Coatzacoalcos paa Østkysten af Mexico.

Rejsen herover gik jo meget godt. Havde Damper ud fra Coatzacoalees, som jeg betalte 35 Dollars for. Laa saa og drev udenfor hele Dagen med flov og stille, saa at jeg næste Morgen kun var en 8 Kvartmil udenfor Havnen, fik da lidt Vind og lod det staa bidevind nordpaa med stiv Kuling af østlig og ØSØ, saa at jeg kom op en 60 Kvartmil Syd for Mississippi, hvor jeg fik den Nordvest og senere nordlig, som jeg løb over til Floridastrædet med og krydsede derigennem med stiv Kuling, saa at jeg undertiden måtte have Overmærssejl fast. Men Strømmen satte mig hurtig igennem, saa Rejsen tog 19 Dage, til jeg var ude af Strædet. Fik da med det samme sydlig Vind, som blæste op til Storm og gik da vestlig, hvilket varede i fire Dage, saa Længden østpaa blev løben hurtig ud.

Laa der nogle Dage med flov og stille, førend jeg fik Passaten, men da den kom, blev den frisk, san det gik hurtigt herned igennem Monapassagen og lige østen om og saa ind under Kysten og tæt langs under Landet ned for at finde ud ar, hvor det var, da jeg jo ikke havde noget Kort over det, saa jeg maatte jo gaa noget efter, i hvad Retning Landet løb. .

Efter denne Rejse, der sluttede i Hamburg 8. August 1905, solgtes Lenita til Sverige for 20.000 Kr. og blev omrigget til tremastet Skonnertbrig. 1927 afhændedes Skibet til Mariehamn.

"Kan herved meddele, at jeg ankom hertil d. 6, Maj med en Rejse paa 36 Dage. Har endnu ikke afsendt Telegram hjem, da Ledningen er afbrudt med Europa, men sender Telegram med en Skonnert til Curacao, som skal afsendes derfra, og haaber jeg, at det maa naa frem.

Ved min Ankomst her var der ingen Breve til mig, saa at jeg endnu ingen Certeparti har modtaget men da jeg har set, at Agenten her har et saadant, hvilket jeg har gennemgaaet, ved jeg jo de nærmere Betingelser og ser, at jeg skal laste Dividivi til Hamborg. Ladning får jeg ikke noget at her, men skal blot klarere og have Permit til at gaa paa Kysten. Vi skal gaa til en Plads, som hedder Adiguere, hvilket er en 30 Kvartmil Nordvest herfra, maa saa tilbage her for at klarere hjemefter...