Lottie


Bark 526 Tons
Br.Barkskibet LOTTIE ex W. H. Watson på 526 Tons br. var bygget af Jern og søsattes i Sunderland 1875. Den indkøbtes i September 1889 fra Liverpool for 4130 Pund Sterling af et ,,Rederiaktieselskab Lottie" i Nordby ved P. Cl. Svarrer, senere P. N. Harbye. Føreren var Kaptajn Svend Clausen
Efter at have losset i Sydney ankom Lottie 25. Marts 1892 til Apia på Samoa, hvor der indtoges en Partladning Kopra, som kompletteredes op ved Hobai. Med en Rejse på 124 Dage nåedes Lissabon 4. Oktober, hvorfra der fortsattes til Marseille, Tarragona og Malaga. En ny Langfartsrejse gik til Guyaquil og Manta og tilbage til Hamburg, som nåedes 29. November 1893. De følgende Rejser gik til Australien og Sydhavet.

Den 15. November 1895 ankom Lottie til Guaymas fra Hamburg med Stykgods og lastede derefter Farvetræ i Altata på Vestkysten af Mexico. Under Udsejlingen fra Altata, hvor Skibet var under Bugsering med Lods om Bord, grundstødte det så hårdt på Altata Barre, at det var umuligt for Bugserdamperen at bringe Skibet flot. Da Søen brød over Lottie, kappedes Slæberen, og Barken drev højere op på Banken. Hertil kom, at Ankerne ikke kunde sættes i Bund, for ikke at Skibet skulde drive over dem, og da Søen uafladeligt skyllede over Skibet, var det umuligt at kaste over Bord af Ladningen. I løbet af Dagen og den følgende Dag afholdtes der Skibsråd, og det besluttedes at forlade Skibet. Det lykkedes Besætningen at bjerge sig i Storbåden og komme om Bord i Slæbedamperen, som lå til Ankers inden for Barren. Lottie blev slået til Vrag.