Lucayas


Jernbark 479 Tons
Br.Jembarken LUCAYAS maalte 478.55 Tons br. Den løb af Stabelen i Greenoek 1869 og indkøbtes i Februar 1886 til Sønderho af et Rederiaktieselskab ved A. M. Knudsen. Købesummen var 2600 Pund Sterling. Føreren var Kaptajn Th. 5. Hansen.

Under en Rejse fra Holl til Buenos Aires med 744 Tons Kul mødte Skibet orkanagtige Storme, og den 20. Januar 1892, da man befandt sig paa 440 nordug Bredde og 120 vestlig Længde, maatte Skibet forlades, efter at det havde mistet Riggen og i halvkæntret Tilstand Iå og var synkefærdigt.

Besætningen, der bestod af 11 Mand, blev reddet af den norske Bark Speranza af Grimstad og landsattes senere på Madeira.