Maracaibo


Skonnertbrig 324 Tons
Br.Tremastet Skonnertbrig MARACAIBO var et 324 Tons Staalskib bygget i Grangemouth 1892 til ,,Rederiaktieselskabet Maracaibo, hvis bestyrende Reder var M. N. Mathiasen, Nordby. Skibet kostede 4750 Pund Stering, og de 60 % af Aktiekapitalen laa paa tyske Hænder. Senere var H. H. Clausen og P. H. Clausen, Nordby, korresponderende Redere for Skibet, der førtes af Kaptajn A. Cl. Svarrer, Nordby.

Den 7. Juni 1892 afsejlede Skibet fra Grangemouth til Hamburg for at laste Stykgods til Maracaibo, og 12. Februar 1893 var det tilbage i Hamburg igen med sin første Ladning Kaffe. Paa denne første Rundrejse havde Maracaibo været ude for vestlige Storme med orkanagtige Byger og havde lidt Havari paa Sejlene og det opstaaende. Paa Vejen op ad Elben blev den sat paa Grund flere Gange af den svære Drivis, men desuagtet var Skroget tæt og den kostbare Ladning helt ubeskadiget. Fraregnet nogle enkelte Rejser paa Mexico, Vestindien og Brasilien sejlede Skibet hovedsagelig i Farten paa Maracaibo og Hamburg. I 1905 var det ogsaa en Afstikker i Hvidehavet, hvor man i Arcbangel lastede Træ til Glasgow og derefter fortsatte til St. Croix og Maracaibo. I 1906 var Maracaibo i Østersøen og indtog Trælast i Råfsø til Exmouth. Derefter gik den igen til Hamburg for at laste til Maracaibo.

Under en vestlig Storm den 15. September 1914 laa Skibet op-ankret paa Elben, kommende fra Maracaibo bestemt til Hamburg med en Last Dividivi. Herunder sprængtes Ankerspillets Bremser, hvorved Kættingen rovsede ud og gik tabt, ligesom Klydset beskadigedes. Skibet gik i Drift men det lykkedes at tilsætte Sejl i en Fart og manøvrere hen til en anden Ankerplads.

Skibets sidste Rejse under dansk Flag var ogsaa med Dividivi fra Maracaibo. Det var i 1916. Dividivi var ikke Kontrabande, men en Del af Aktierne i Skibet var jo i tysk Eje. Nord for Skotland blev Maracaibo den 18. Oktober standset af en britisk Krydser og derefter med Prisemandskab om Bord sendt til Lerwick. I December blev Skibet dømt ved den engelske Priseret og solgt.

Under engelsk Flag blev Maracaibo i December 1917 ramt af en Torpedo. Den holdt sig dog flydende og blev bjerget i Havn. Endnu i 1924 stod den i Registret. Den hed da Beilmore af Darizig.