Marie


Brig 209 Tons
Br.Briggen MARJE, der blev bygget i Nordby 1878 af Chr. Graff, målte 209 Tons br. og ejedes af et Rederiaktieselskab ved H. M. Clausen og senere ved J. N. Jessen, Nordby. Den førtes af Kaptajn C. C. Nielsen.

Marie's første Rejse gik fra Hamburg rundt Kap Horn til Vestkysten af Sydamerika. I 1888 udførte den en sjældent hurtig Rejse. Den havde kun 30 Dage i Søen fra Hamburg til Puerto Cabello, Venezuela, herfra 15 Dage til New York med en Ladning Kaffe og endelig 25 Dage fra New York med Petroleum i Kasser og Tønder til Esbjerg. Hele Rundrejsen havde kun taget 100 Dage, nemlig 70 Sejldage og 30 Dage i Havn under Lastning og Losning.

Briggen solgtes til Frankrig 1891 og ophuggedes 1904.