Medor


Brig 281 Tons
Br.Briggen Medor blev bygget i 1884 i Varnanäs til Kaptajn H.P.Clausen m.fl. i Nordby på Fanø. Den var på 281 tons. Den blev senere ejet af et rederiaktieselskab ved N.H.Svarrer i Nordby og med H.Svarrer som kaptajn.

Skibet blev derefter omrigget til en tremastet skonnert, ændrede navn til Sterling hjemmehørende i Brentevik. Under en rejse i december 1918 fra Gøteborg til Passajes i Spanien med papirmasse sprang den læk i Nordsøen og blev sejlet til Haugesund, hvor den blev kondemneret.

Medor ankom i maj 1892 til Banda på Molukkerne, lastede og gik derefter til Lissabon hvor den ankom 27.december
1892 men fik ordre til at losse i Barcelona.

I August 1893 lasede skibet stykgods i Hamburg og ankom til Manzanillo på den amerikanske vestkyst d. 16. januar 1894. Den gik herefter i ballast til Esmeraldas hvor den lastede til Hamburg. Imidlertid slap proviavten op på turen og skibet måtte proviantere i Harwich.

I 1900 kom skibet på kortere rejser og på en rejse fra Torneå til London med træ kolliderede den med trawleren Golden Grown fra Hull 110 kvartmil øst-nord-øst for Spurnhead Fyrskib. Dermed mistede den klyverbommen, en del af forrigningen samt fik en lækage i boven. Trawleren slæbte den til Grimsby for reperation. Den ankom d. 20 oktober til London.

I 1901 sejlede Medor til Cherbourgh til Colon og Rio Hacha, inden den igen blev lastet til Hamburg. Derefter sejlede den til Laurvik hvor den blev solgt i februar 1902.