Mærdor


Skonnertbrig 281 Tons
Br.Tremastet Skonnertbrig MÆRDOR målte 281 Tons br. Den blev bygget 1880 i Hayle af Harvey & Co. og tilhørte T. C. Guthrie, Glasgow. I April 1890 købtes den for 3250 Pund Sterling af ,,Rederiaktieselskabet Mærdor" ved Skibsreder P. N. Winther, Nordby. Den førtes af Kaptajnerne P. Brinch og 0. Mørch.


Mærdor's Navn var komponeret af Kaptajn Brinch, der havde taget de tre første Bogstaver i sin Moders Navn (Mærregrethe) og derefter de tre forreste Bogstaver af Navnet på hans forrige Skib, Dorthea.
Den første Rejse lastede Skibet Stykgods i London til Collastina og Rosario på La Platafloden og tog Last retur til Falmouth f. 0. Lossehavn blev Antwerpen. Næste Rejse gik til Rio Grande do Sul, Puerto Alegre, Rio de Janeiro, Pelotas, Ceara, St. Thomas og videre til Laguna de Terminos, hvor der lastedes Farvetræ til Glasgow.

Farten på Østkysten af Sydamerika blev Skibets fremtidige Virkefelt. 1Juni 1902 var det en Afstikker i New York fra Santos, men gik så tilbage til Rio Grande do Sul og lastede til Europa. Mærdor var også nogle enkelte Rejser i Østersøen efter Trælaster til England.


Efter at have udført en Rejse fra Rio Hacha og retur til Hamburg solgtes Skibet i August 1911 til Belgien for 1100 Pund Sterling.


I 1913 var det som Brabo hjemmehørende i Punta Arenas, Argentina.