Prinsesse Marie


Bark 1048 Tons
Br.Barkskibet PRINSESSE MARIE, som målte 1408 Tons br. og var bygget af Stål, blev søsat ved Helsingør Skibsværft 1893. ,,Rederiaktieselskabet Prinsesse Marie'~ ved Skibsreder P. N. Winther, Nordby, var Kontrahent. Det førtes af Kaptajnerne P. L. Winther, W. Lybeeker, N. Clausen og Carl Pedersen.

Efter at det var rigget til og udrustet, afsejledes 14. Juni til Sundsvall, hvortil det ankom 25. Juni for at laste Træ til Algoa Bay. Med en Rejse på 88 Dage fra Helsingør Red ankom Skibet til Port Elisabeth 31. Oktober 1893. Derfra sejledes til Melbourne og Geelong, hvor der lastedes Korn til Hull, og i de følgende År var Skibet ude på de lange Rejser, som sjældent førte det til europæisk Havn.

Den 20. Marts 1906 afsejlede Prinsesse Marie fra Hamburg med en Ladning Stykgods, bestemt til Celebes i Hollandsk Indien. 23. Marts passeredes Dover, og 6. April prajedes den på 23 Grader Nord og 19 Grader Vest. På denne Rejse var der Bud efter Skibet, som den 24. Juni grundstødte ved Motua Island i Vindstille. Efter Bestikket skulde det være Ca. 15 Kvartruil fra Motua, men af Strømmen var det blevet sat ind på Buliogut-Revet. Der blev sluttet Akkord om flere forskellige Bjergningsforsøg, og en Del af Lasten blev losset over i Kanoer, men først den 5. Juli 1906, da Vandet steg, og en flov sydlig Brise blæste, sejledes Skibet flot, dog med Tab af Anker og flere Trosser. Det var spændende Dage, der blev gennemlevet for Besætningen om Bord, for dersom det var begyndt at blæse op med anden Vind, havde Chancerne for at bringe Skibet flot været meget ringe. Stor var Glæden derfor, da Barken blev sejlet af Revet, og samme Dag indkom den til Sumalata. Det viste sig da heldigvis, at Skibet kun havde fået en ubetydelig Lækage. Den 30. August fortsattes til Gorontala, hvor Skibet erklæredes for sødygtigt, og efter at være udlosset fortsattes Rejsen til Sydney N.S.W., hvor det kom i Dok, inden Rejsen til Taltal på Vestkysten af Sydamerika kunde fortsættes.

I 1908 var Prinsesse Marie også fragtet for en Kulrejse fra Newcastle N. 5. W. til Iquiqui. På denne Rejse mødte man svære Storme, og den 23. Juni 1908, da Skibet befandt sig i det sydlige Stille-hav, tog det om Morgenen Kl. ca. 3 en svær Sø over Bagbords Låring. Den krængede så stærkt over, at Ladningen forskød sig, og Skibet drejedes til Vinden. Herunder blev en norsk Matros fra Bergen skyllet over Bord og druknede.

Dengang klarede man Situationen, men Prinsesse Marie skulde desværre alligevel gå ind i Rækkerne af de mange Skibe, som Lloyd's erklærede for ,,posted missing". Efter at være afsejlet den 26. Februar 1910 fra Sydney N. 5. W. bestemt til Smoky Bay, Syd-australien, i Ballast blev den borte med hele sin Besætning på 18 Mand, hvoraf følgende var fra Nordby: Kaptajn Carl Pedersen, Søren Sørensen, Jens Jensen, Lorens Holst, Laurids Jessen, Peder Poulsen og Otto Jessen.

Vedrørende den Skæbne, som overgik Skibet, meddeltes fra Sydney den 8. September 1910: ,,Forlist på King Island i Bass-Strædet. Budskab fra Coul Harbour: King Island meddeler, at man har fundet en hvidmalet Kahytsdør, en Redningsbøje samt et Stykke, som formenes at være Rattet, bærende Navnet Prinsesse Marie. Forskel-lige Vragstumper er ligeledes fundet på Nordkysten af øen. Skibet var sidst prajet den 2. Marts ud for Bassstrædet.