Serapis


Jernfuldskib 1039 Tons
Br.Jernfuldskibet SERAPIS, der målte 1037 Tons br. og var bygget i Greenlock 1876, købtes i London 4. juli 1889 for 7.070 Pund af Skibsreder Vuh. Lund, London, som lod det hjemskrive i Nordby med P. N. Winther som korresponderende Reder. 7. Juni 1892 blev Serapis overtaget af et Aktieselskab i Nordby for 127.260 Kr., medens P. N. Winther vedblev at være bestyrende Reder. Året efter omtakledes Serapis til Barkskib i Flensburg. Det førtes af Kaptajnerne M. N. Winther, H. L. Hansen, N. Winther og Ingv. Mathiasen.

Den 4. April 1892 ankom Skibet til Leith fra Pisagua med Sal-peter og afsejlede derfra 15. Maj med Ankomst til København 18. Maj. På Rejsen herefter anløb Skibet Københavns Red 24. Juli lastet med Træ bestemt til Algoa Bay. 27. Juli passeredes Helsingør, og efter 82 Dages Rejse fra Helsingør kunde Serapis lade sine Ankre falde ved Port Elizabeth den 15. Oktober. Næste Rejse gik fra Rangoon til Flensburg. Også i 1896 var Skibet i Rangoon, denne Gang fra Middlesbrough. I Burma lastedes Ris til Rio de Janeiro, hvortil man nåede 14. August 1896. Så fulgte nogle Rejser på Vestkysten af Sydamerika og Australien. I Maj 1900 indtoges Stykgodslast i New York til Saigon, og derefter gik Serapis til Sydney N. 5. W. for at laste til Liverpool. I 1902 måtte Skibet anløbe Singapore den 21. Juli på Rejse fra Bangkok til Pisco. Årsagen var Sygdom blandt Mandskabet. Først den 12. December ankom man til Pisco og skiftede derfra til Callao.

Næste Dag rapporterede 2. Styrmand, at Stormasten var begyndt at arbejde sig løs. Kaptajnen gik omgående til Vejrs for at undersøge Masten og fandt, at den arbejdede, når Skibet rullede, og at flere øjer i Splidsningerne i Store Røjlrig var knækket. Frivagten blev straks kaldt på Dækket, og Skibet blev lagt for Styrbords Halse med alle Stagsejl sat for at støtte det mest muligt. Storrøjl og Bramræer firedes ned. 2. Styrmand blev derefter sendt op for at undersøge Masten og fandt, at denne var revnet.

Natten holdtes gående. Næste Dag blev Storrøjl og Bramræerne rigget ned, og under Arbejdet hermed ramte en af Ræerne Bramstangen så hårdt, at den knækkede tilligemed Salingshornene. Som Følge af Skibets hårde Rulning i Søen var Arbejdet både vanskeligt og farligt, men der skete heldigvis ingen Ulykker. Ved en fornyet Undersøgelse af den havarerede Stormast viste det sig, at Revnen var blevet større. Kaptajnen besluttede nu at afholde Skibsråd, idet han fandt det uforsvarligt at fortsætte Rejsen til Algoa Bay med den havarerede Rigning. Man bestemte derfor at søge nærmeste Havn for Reparation, inden en ny Storm kunde bryde løs. Den nærmeste Havn var Port Louis, Mauritius, og hertil ankom Barken den 23. August 1904. Her fik Skibet nu fortaget de nødvendige Reparationer, og Serapis "ar først klar til Afsejling den 8. November, 20 Dage efter ankom man til Algoa Bay.

Fra Algoa Bay gik Rejsen til Melbourne og tilbage til Algoa Bay igen. Også den følgende Rejse gik til Australien, denne Gang til Newcastle N. 5. W., hvor der lastedes Kul til Eten i Peru. Herfra gik man til Payta og indtog Ladning til Antwerpen, hvortil Skibet ankom efter 122 Dages rejse den 5. maj 1906. I august samme år solgtes Serapis til Italien. Den ophuggedes i Genua 1912.

På en Rejse fra Geelong til Algoa Bay med en Ladning Hvede i Sommeren 1904 kom Skibet ud for en farlig Situation. De første Dage i Søen gik normalt, men 12. Juli mødte Skibet en svær Storm, som blæste fra Nord gennem Vest til Sydvest med meget bårde Byger og høj Sø, som bestandig overskyllede Dækket. Skibet blev derfor drejet til for Undermærssejl og Forestagsejl. Herunder ramtes det på Styrbords Side mellem For- og Storrig af en voldsom Sø, som brød over Dækket og herved raserede Lønningen.

Den 24. Juli havde Serapis atter en svær Storm og arbejdede tungt i den høje Tværsø.
Dagen efter observeredes, at Storrigningen havde begyndt at begive sig. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at Røstjernet til agterste Mersebardun var brækket ca. 1 Fod over Dækket, og man skiftede da straks Mersebardunen til det næste Røstjem. Vinden var nu aftagende, og Skibet sejlede for Vejret. Den 2. August skete imidlertid et nyt Uheld, idet det viste sig, at det Styrbords Pumperør til Lasten var brækket 1 Fod over Dækket.