Sixtus


Bark 1817 Tons
Br.Barken Sixtus var med sine 1817 Tons br. det største Skib, som nogen Sinde havde hjemme på Fanø. Den hed tidligere Swanmare og byggedes 1886 i Belfast hos Harland & Wuff til W. J. Myers & Søn, Liverpool. Skibet købtes i Liverpool den 22. Maj 1896 for 8300 Pund Sterling af ,,Rederiaktieselskabet Sixtus' med Skibsreder Casper P. Holm som korresponderende Reder og blev ført af Kaptajnerne H. P. Lassen og W. Eriksen.

Sixtus lå i Dunkerque, da det blev overtaget, og afsejlede derfra til Barry for at laste Kul til Santos. Næste Rejse gik til New York, hvor der indtoges Stykgods til Java. Rejsen til Java tog 125 Dage. Derefter lastede den i Manilla og afsej lede 26. August 1897 til London. Rejsen varede 186 Dage. I 1898/99 udførte Skibet Årets næstbedste Rejse i Hvedefarten med 108 Dage fra Astona til Queenstown for Ordre. Den hurtigste Rejse blev udført af Semaubra, der brugte 101 Dage. Den dårligste gjordes af Gambrian Queen med 172 Dage.

Sixtus kom til at losse i Limerick, Irland. Den følgende Rejse gik fra Cardiff til Valparaiso. Man måtte søge ind til Montevideo 29. Oktober 1899 med Skade på Rigningen og kunde først fortsætte 15. November med Ankomst til Valparaiso 26. December 1899.

29. September 1900 afsejlede Sixtus fra Hamburg til Kiautschau, og 6. Januar passeredes Anjer. Der udbrød imidlertid Ild i Lasten, og man måtte søge ind til Manilla 25. Februar og sætte Skibet på Stranden for at slukke Ilden. Den 5. Marts bragtes det af Grunden og afsejlede, efter at være udlosset, fra Manilla 23. April til Puget Sound, hvor der lastedes til Hamburg.

Den 17. Maj 1905 afsejlede Sixeus fra Barry til Valparaiso lastet med 2300 Tons Kul og Koks. Ifølge en Observation 26. Juli skulde Kursen, som var lagt øst om Falklandsøerne, føre Skibet ca. 30 Kvaitmil uden om disse, men den 27. Juli Kl. ca. 22,30, da Skibet med 6-7 Miles Fart styrede retvisende sydover, sås forude en mørk Stribe, som i det usigtbare Vejr antoges for Land. Roret blev lagt hårdt Styrbord, og Agtersejlene firedes ned, men da Skibet faldt 4 Streger af, stødte det hårdt, blev stående på Grunden og fyldtes med Vand. Alle Mand kaldtes op, og Besætningen bjergede sig i Bådene.

Om Morgenen lykkedes det at lande på Kysten, og det viste sig da, at Sixtus var strandet ved Volunteer Point, ca. 10 Sømil fra Pembroke Fyr på Falklandsøerne. Sixtus blev hurtig sønderslået og solgtes senere som Vrag med Inventar for kun 750 Kr.