Tercera


Fuldskib 1063 Tons
Br.Fuldskibet TERCERA, ex Melpomene, var et Jemskib på 1063 Tons br., søsat 1876 på Reiherstieg Schiffswerfte. Den tilhørte B.Weneke & Séhne i Hambtirg og indkøbtes 9. August 1890 for 151.500 Mark af ,,Rederiaktieselskabet Tercera", hvis bestyrende Reder var J.P. Holm, Nordby, og førtes af Kaptajnerne Casper P. Holm, H. M. Bech og N. P. Pedersen. Senere blev C. P. Holm Reder.

Skibet blev beskæftiget i Storsejlernes almindelige Fartområder. Til Eksempel afsejlede det 28. December 1893 fra Swansea, hvor man havde udlosset en Ladning Chilesalpeter og lastet Kul. Rejsen gik til Cape Town, hvor man ankom 5. Marts. Efter Udlosning fortsattes til Newcastle N. 5. W., hvor der igen blev lastet Kul bestemt til Taltal på Vestkysten af Chile. Hjemrejsen til Europa påbegyndtes 2. September fra Taltal.

Natten til den 27. September, da Skibet befandt sig i Atlanterhavet under en Storm, hvor Havet var i voldsomt Oprør, faldt Kaptajnens Søn, Letmatros P. C. Holm af Nordby, over Bord fra Nokken af Fokkeråen under Fastgøring af Fokken.

Der hørtes Nødråb, og Kaptajn Holm udkastede straks en Redningsbøje, men den overbordfaldne forsvandt uden at have kunnet gribe den. I den mørke og stormfulde Nat, hvor Tercera lænsede med over 10 Miles Fart, var ethvert yderligere Redningsforsøg umuligt. Den 12. December ankom man til Honfleur.

Tercera blev kort efter omrigget til Barkskib.


Her er en karakteristisk Situation fra Sejlskibstiden:

Den 7. Januar 1904 afsejlede Tercera fra Tahiti bestemt til Liverpool. Rejsen kom til at vare 116 Dage, og flere af Besætningen blev angrebet af Ben Ben.

Den 20. April observeredes en Damper, som viste sig at være S.S. Croatia af Hamburg, kommende fra St. Thomas, og da Tercera's 1. Styrmand var meget medtaget af Sygdommen, ligesom Kaptajnen også var syg, udbad man sig ved Signaler, at den tyske Damper stoppede op, hvilket den også gjorde.

Tercera's Kaptajn og nogle af de raskeste af Besætningen roede over til Damperen og anmodede den tyske Kaptajn om at tage den syge Styrmand med i Havn, da der på Grund af Vindstille var alle mulige Udsigter til, at der endnu vilde gå Uger, inden Skibet nåede Havn. Kaptajnen på Groatia indvilligede deri, og Styrmanden fra Tercera blev sejlet over til Dampskibet, hvorfra man fik skænket tre Sække Kartofler og en Kasse øl samt nogle Lægemidler.

Efter tre Kvarters Ophold fortsattes Rejsen. Styrmanden fra Tercera blev lagt i Land i Le Havre 8 Dage senere. Den 3. Maj nåede Fanø-barken frem til Liverpool.

Råb var sprunget op på Dækket og kaldte alle Mand op, mistede man Roret og blev stående. Da Søen brød voldsomt over Skibet, var det umuligt at sætte Både ud. I Løbet af Natten søndersloges alle Bådene på nær een. I denne lykkedes det den følgende Dag at forlade Tercera, der i Løbet af kort Tid blev sønderslået af Brændingen.

Besætningen landede på øen Juan St. Nova, der lå Ca. 2 Kvartmil fra det Rev, hvorpå Skibet var grund-stødt. Efter 10 Dages Ophold på denne ø, hvor der kun befandt sig 1 hvid Mand og 6 Indfødte, og hvor de Skibbrudne ernærede sig ved at fange Skildpadder og Fugle, afsendtes 1. Styrmand og 4 Mand i Båden til Madagaskar efter Undsætning.

Inden denne nåede frem, blev den resterende Del af Tercera's Besætning efter 20 Dages Ophold optaget af en forbipasserende Damper, Northumberland af London, der landsatte dem den 23. Marts på Ceylon.

De 5 Mand, som sejlede de 80 Sømil i åben Båd til Madagaskar, ankom i god Behold, og efter at det var konstateret, at den øvrige Del af Besætningen var reddet, blev de hjemsendt på Foranledning af Myndighederne i Tamatave

I Begyndelsen af 1906 skulde Tercera møde sit Endeligt.

25. November 1905 var den afsejlet fra Cardiff lastet med 1579 Tons Kul til Dar-es-Salem i Tysk østafrika. Ifølge Observation befandt Skibet sig den 19. Februar 1906 Kl. 12 Middag på 170 31' 5, 420 49' ø, og efter at Kursen var sat retvisende Nord 480 øst, blev der udsejlet 4 Kvartmil, hvorefter der fra Kl. 4 Eftermiddag styredes Nord 540 øst. Farten var Ca. 4 Mil, som dog om Aftenen forøgedes til 6-7 Kvartmil, samtidig med at Vejret blev regntykt.

1. Styrmand Chr. Sørensen fra Troense, der overtog Vagten Kl. 8 Aften, fik Ordre til at lodde fra Kl. 10,30, og så snart man havde Slag af Landgrunden da at ændre Kursen til Nø til N. Kort efter at Loddet var blevet kastet til den opgivne Tid uden at tage Bund, sås imidlertid noget mørkt forude, og skønt Roret straks blev lagt i Læ af Kaptajnen, der ved Udkiggens