Venner


Jernbark 588 Tons
Br.Barken Venner v ar et jernskab og byggedes i 1864 i Liverpool og hed oprindeligt Pampero. Den målte 588 tone og indkøbtes i december 1894 for 1.550 Pund Sterling.

Venner ankom til San Pedro, La Plata d. 19. februar 1899 og på rejse herfra til Stockholm passerede den Københavns Red d. 11. juli 1899. Barken forliste nogle måneder senere.

Den var afsejlet fra Kaskø d. 1. oktober 1899 med en last Pitprops bestemt for Cardiff, men under en hård vestlig kuling grundstødte skibet natten til d. 14. oktober på "Hundene", et klippeskær øst for hättens Ladeplads i Marstrand-Bugten.

Kaptajnen og 2. styrmanden omkom ved strandingen, idet båden som de befandt sig i knustes ved udsætningen. Skibet drev i kæntret tilstand ind på nordsiden af Elgøen og sank på 8 favne vand. Kaptajn Thjomas Thygesen havde kun ført Venner i kort imedens den egentlige fører, kaptajn H. Aarre havde ferie.

Vraget blev solgt til et rederi i Göteborg for kr. 9.000 som i juni måned året efter fik det hævet og bragt til Göteborg for reperation.