Wilhilmine


Jernfuldrigger 788 Tons
Br.Jemfuldriggeren WILHELMINE, der var på 877 Tons br., blev bygget 1875 i Bremen og indkøbtes til Fanø 15. November 1890 for 138.000 Rmk. fra Hamburg-Firmaet Oetling Gebrijder. Den tilhørte ,,Rederiet Wilhelmine A/S", hvis korresponderende Reder var P. N. Winther. Skibet, der senere blev omrigget til Bark, førtes af Kaptajnerne P. M. Oldefar, M. J. Lauridsen og J. Warrer. Ankommet til Melbourne den 29. Marts 1892 fra Antwerpen fortsattes Rejsen til Lyttleton på New Zealand, hvorfra Wilhelmine afsejlede til London 13. Juli 1892. Rejsen til England varede 101 Dage. 23. December afgik Skibet fra Gravesend til Algoa Bay og videre til Bangkok, som nåedes 13. Juni 1894. I Bangkok lastedes Ris til Rio de Janeiro, hvortil man ankom efter 110 Dages Rejse. 10. December 1894 afsejlede Wilhelmine fra Rio de Janeiro til New Zealand og brugte 72 Dage til Bluff Harbour, hvor Skibet ankom 12. Februar 1894. Fra Bluff Harbour gik Rejsen til London, hvor man var tilbage 1. August 1894 efter 106 Dages Sejlads.

I Februar 1906, da Barken var på Rejse fra Molukkerne til Amsterdam, måtte man søge ind til Cape Town den 12. Februar, da Mandskabet var meget medtaget af Ben Ben. Sejladsen kunde dog fortsættes 21. Februar.

Efter at have udlosset en Kornladning i Southampton i Begyndelsen af August 1908, sejlede Skibet til Hamburg, hvor det solgtes for 1525 Pund Sterling til samme Firma, som man i sin Tid havde købt det af.

Efter Ankomst til Cette fra Junin, Vestkysten, i Februar 1900 måtte Kaptajn Oldefar fratræde på Grund af Sygdom, og Skibets mangeårige 1. Styrmand, M. J. Lauridsen, overtog Førerposten. Den 13. Maj 1900 afsejledes fra Marseille til Madagaskar, og man ankom til Tamatave 13. August. Derefter var Anløbshavnene Mananzary, Port Louis, Apia, Tonga Tabu, Bremen og Hamburg, som man nåede 17. August 1901. Her indtog man nu en Ladning Stykgods til Port Natal, hvortil Fragten var 1300 Pund Sterling. På denne Udrejse led Wilhelmine et betydeligt Havari på Rigningen.

Fra Port Natal fortsattes til Newcastle N. 5. W., hvor Skibet i Tiden fra 24. April til 22. Maj 1902 lastede Kul til Guayaquil. Efter denne Rejse indtoges Last til Hamburg via Falmouth. Det blev en lang og besværlig Hjemrejse, som varede 156 Dage.

I Falmouth måtte man landsætte såvel Kaptajn som 1 Styrmand på Grund af Sygdom, og Kaptajn Warrer fra Nordby rejste til Falmouth for at føre Skibet til Hamburg. På en senere Tur fra Melbourne til Faimouth mødte man hårdt Vejr og fik i en Storm Kahytsdør, Skot samt Både m. m. knust af en Brådsø.